Föreningens kommittéerna

TuKoRes har flera kommittéer, som i sin tur ansvarar för föreningens verksamhet. Nedan hittar du en beskrivning av varje kommitté och dess ansvarsområde. Du kan när som helst ansluta dig till en kommitté genom att kontakta kommitténs ordförande.

Vapen- och skyttekommittén

Vapen- och skyttekommittén ansvarar för föreningens skytteverksamhet, till exempel att organisera Kupittaa- och Nuutti-skjutningarna och att utbilda nya medlemmar i säker vapenhantering. I kommittén ingår automatiskt styrelsens skytteansvarig och föreningens vapenansvariga.

Ordförande: Aleksi Elovaara, ahoelo(ät)utu.fi

Medlemstödkommittén

Medlemstödkommittén är en ny kommitté som startade år 2023 för att utforma föreningens regler och informera om hur föreningens medlemmar kan ansöka om stöd från föreningens tillgångar för att stödja reservverksamheten.

Ordförande: Oskari Nääjärvi

Premieringskommittén

Premieringskommittén beslutar om nomineringar till utmärkelser från föreningen eller takorganisationer som t.ex. RUL, ORUP eller TYY för aktiva medlemmar i föreningen eller andra som har gjort ett värdefullt arbete för föreningen.

Ordförande: Alexander Gyllenberg

Alumn- och festkommittén

Alumn- och festkommittén har till uppgift att upprätthålla föreningens förbindelser med alumnerna och att starta föreningens alumnklubb samt att organisera föreningens årsfest i oktober eller november.

Ordförande: Riku Pihlaja, rivapi(ät)utu.fi

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister