Föreningens kommittéerna

TuKoRes har flera kommittéer, som i sin tur ansvarar för föreningens verksamhet. Nedan hittar du en beskrivning av varje kommitté och dess ansvarsområde. Du kan när som helst ansluta dig till en kommitté genom att kontakta kommitténs ordförande.

Vapen- och skyttekommittén

Vapen- och skyttekommittén ansvarar för föreningens skytteverksamhet, till exempel att organisera Kupittaa- och Nuutti-skjutningarna och att utbilda nya medlemmar i säker vapenhantering. I kommittén ingår automatiskt styrelsens skytteansvarig och föreningens vapenansvariga.

Ordförande: Vilma Wallenlind

Premieringskommittén

Premieringskommittén beslutar om nomineringar till utmärkelser från föreningen eller takorganisationer som t.ex. RUL, ORUP eller TYY för aktiva medlemmar i föreningen eller andra som har gjort ett värdefullt arbete för föreningen.

Ordförande: Sebastian Penttinen

Alumn- och festkommittén

Alumn- och festkommittén har till uppgift att upprätthålla föreningens förbindelser med alumnerna och att starta föreningens alumnklubb samt att organisera föreningens årsfest i oktober eller november.

Ordförande: Kai Kuokkanen

Sportkommittén

Sportkommittén ansvarar för föreningens sportverksamhet, till exempell att organisera marscher, gymskifter och veckovis bastu.

Ordförande: Kai Kuokkanen

Evenemangskommittén

Evenemangkommittén ordnar olika evenamang och presenterar vår verksamhet vid olika studentevenemang.

Ordförande: Esko Sipiläinen

Kommunikationskommittén

Kommunikationskommittén ansvarar för informera och kommunicera TuKoRes t.ex. evenamng och aktiviteter till alle intressegrupper.

Ordförande: Esko Sipiläinen

Hemsidakommittén

Hemsidakommittén ansvarar för förnyelse och utveckling av TuKoRes:s hemsida.

Ordförande: Esko Sipiläinen

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister