kalender

Tyvärr är namnen på kalenderevenemangen enbart på finska. Utbildning hålls dock även på svenska.

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister