Styrelse 2024

Ordförande, kontakt- och klubbrumsansvarig:
Sebastian Penttinen

Viceordförande, ungdomsofficer, skytte- och ORUP-ansvarig:
Vilma Wallenlind

Skattmästare:
Adam Brandys

Sekreterare, idrottsansvarig:
Kai Kuokkanen

Informatör, chefredaktör, hemsida- och someansvarig:
Esko Sipiläinen

Medlemsansvarig, kontakt (TUO):
Kaapo Mattila

Evenemangansvarig, kontakt (TYY):
Oskari Nääjärvi

Skytte

Skjutvapenutbildare:
Rami Ojala och Osmo Forsman
En skjutvapeninutbildare som godkänts av polisen skriver hobbyintyg för medlemmarnas skjutvapenlicenser.

Vapenasvariga:
Aleksi Elovaara, Osmo Forsman, Tuomas Salonen, Ville Karsila Sebastian Penttinen och Vili Pouta
Vapenansvariga som godkänts av polisen får inneha föreningens vapen och göra dem tillgängliga för medlemmarna under deras övervakning, t.ex. på Kuppis skjutbanor.

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister