Styrelse 2023

Ordförande, kontakt- och klubbrumsansvarig:
Sebastian Penttinen

Viceordförande, medlemsansvarig, kontakt (TUO):
Kaapo Mattila

Skattmästare:
Adam Brandys

Sekreterare, idrottsansvarig:
Riku Pihlaja

Informatör, chefredaktör, hemsida- och someansvarig:
Esko Sipiläinen

Skytteansvarig:
Aleksi Elovaara

Evenemangansvarig, ungdomsofficer, kontakt (TYY):
Oskari Nääjärvi

ORUP ansvarig:
Sebastian Penttinen

Bastuansvarig:
Antero Kivisaari

Övriga styrelsemedlemmar:
Linus Jensén, Tuomas Salonen, Osmo Forsman

Styrelsemedlemmar deltar i styrelsemötena.

Funktiönärer:

Tuomas Alho, Kai Kuokkanen och Vilma Wallenlind

Hemsidafunktionär:
Elmeri Ylitalo

Funtktionärer är inte beslutsmässiga i styrelsen. De skall utföra de uppgifter som särskilt tilldelas dem för att bistå styrelsen.

Skytte

Skjutvapenutbildare:
Rami Ojala
En skjutvapeninutbildare som godkänts av polisen skriver hobbyintyg för medlemmarnas skjutvapenlicenser.

Vapenasvariga:
Aleksi Elovaara, Osmo Forsman, Tuomas Salonen, Ville Karsila Sebastian Penttinen och Vili Pouta
Vapenansvariga som godkänts av polisen får inneha föreningens vapen och göra dem tillgängliga för medlemmarna under deras övervakning, t.ex. på Kuppis skjutbanor.

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister