Föreningen

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister rf, förkortas TuKoRes, är en reservistförening som sammanbinder samtliga högskolor i Åbo. Vår verksamhet omfattar veckovis pistolskytte, kurser och utbildningsevenemang, sportaktiviteter, bastu och utflykter till platser av försvarsintresse. Alla studerande och anställda vid högskolorna i Åbo och på Åland som är intresserade av försvarsarbetet är välkomna. Att vara reservist är inte ett villkor för medlemskap!

Medlemmar

TuKoRes har över 250 medlemmar från alla högskolor i Åbo. Bland våra medlemmar finns män, kvinnor, reservofficerare, underofficerare, manskap och civila personer. Gemensamt för dem alla är att de har högskoleutbildningen och ett intresse för försvarsarbetet. Medlemskap kan beviljas till en landsförsvarsintresserad finsk medborgare med god vandel som studerar eller arbetar vid en högskola i Åbo-regionen eller på Åland. Medlemskapet kan bibehållas även efter avslutade studier eller anställning.

Medlemsavgift år 2024: 21,50 €.

Finlands Reservofficersförbund sköter faktureringen. Ansökt medlemskap före 1.9. faktureras per post under pågående år.

Takorganisationer

TuKoRes är medlem i Opiskelijain Reserviupseeripiiri – Reservofficerdistriktet för Studerande ry (ORUP) som är en reservofficersdistrikt inom Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry (RUL) tillsammans med andra föreningar som deltar i nationella försvarsarbetet inom högre utbildning. TuKoRes-medlemmar har således också tillgång till alla medlemsförmåner som erbjuds av RUL, inklusive tidningen Reserviläinen. ORUP är förutom all sin övriga verksamhet en utmärkt kanal för att utveckla det nationella försvarsarbetet mer i linje med ungdomarnas önskemål och tar också aktivt ställning i många frågor som rör det nationella försvarsarbetet.

TuKoRes är en hobbyorganisation till Studentkåren vid Åbo universitet (TYY), en specialförening till Åbo Akademis Studentkår och en partnerförening till Studentkåren vid Åbo yrkeshögskola (TUO).

“Den grundläggande idén med TuKoRes är att ha roligt, oftast även när man är nykter.”

– Medlem 822.

Mer

Flyttade du till annanstans för att studera? Vårt distrikt har studentföreningar i alla universitetsstäder.

Uppfyller du inte kraven för medlemskap men vill ändå bli medlem? Om du är officer är alternativen Turun Reserviupseerit ry, Turun Reservimeriupseerit ry eller Åbolands Reservofficersförening rf. För andra, Turun Reservialiupseerit – Turun Reserviläiset.

Vill du bara skjuta? Turun Seudun Ampujat ry är till exempel något för dig.

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister