föreningen

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry, förkorttas TuKoRes, på svenska Åbo Högskolereservisten är en reservistföreningen som sammanbinder samtliga högskolor i Åbo. Till vår verksamhet hör bl. a. pistolskytte, uttbildningar, iddrottsverksamhet, bastukvällar samt exkursioner.

Medlemmar

TuKoRes har över 220 medlemmar, män, kvinnor, reservofficerare, underofficerare, manskap och civila. Medlemskap kan beviljas åt finska medborgare som studerar i Åbo. Medlemskapet fortsätter också efter studietiden.

Medlemsavgift år 2022: 18,50 €

Finlands Reservofficersförbund sköter faktureringen. Ansökt medlemskap före 1.9. faktureras per post under pågående år.

Takorganisation

TuKoRes hör till Reservofficerdistriktet för studerande (ORUP), som är under Reservoffiserförbundet (RUL). TuKoRes medlemmar får således alla RUL:s medlemsförmåner, t. ex. Reserviläinen-tidningen.

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister

%d bloggare gillar detta: