Nuutin vuoro

Nuutin radalla Ruskolla (os. Vanha Ruskontie 221, Rusko) järjestetään joka kuukauden ensimmäinen lauantai klo 14–16 TuKoResin reserviläiskiväärivuoro, jolloin voi ohjatusti ampua yhdistyksen .223-kaliiperisilla kivääreillä. Kiväärit ovat Colt M4 Carbine​ ja Arsenal SAR M-1.
Ohi kulkevat Föli-linjat 301, 302 ja 303, ja lähimmiltä pysäkeiltä on radalle matkaa noin kolme kilometriä. Myös kimppakyytejä järjestetään (kysy kyydeistä WhatsApp-ryhmässä).

Ilmoittautumislinkki vuorolle kerrotaan uutiskirjeessä ja kalenterissa. Osallistumismaksu 25 € sisältää ratavuokran, laina-aseen, patruunat, taulun, paikat ja koulutuksen. Maksu pyydetään maksamaan asevastaavalle tasarahalla. Muista perua ilmoittautumisesi esteen sattuessa viimeistään 24 tuntia ennen vuoron alkua! Muuten tulevia ilmoittautumisiasi ei huomioida, ellet maksa käyttämättä jääneen kerran osallistumismaksua.

Ennakkokokemus kivääreistä ei ole välttämätön, vaan tarvittavan koulutuksen saa valvojilta. Ampujalla on oltava omat silmä- ja kuulosuojaimet. Kuulosuojaukseen suositellaan käytettäväksi sekä kupu, että tulppasuojaimia.
Radalla saa ampua vain katetusta ampumapaikasta ja kaikkien luotien tulee päätyä taustavalliin (ei kenttään, etuvalliin eikä taustavallin yli, ks. ympäristölupa).

Nuutissa noudatetaan radan järjestyssääntöjä (esillä ampumakatoksessa) ja TuKoResin ammunnassa päteviä sääntöjä. Sääntöjen vastainen tai vaarallinen toiminta johtaa sääntöjen § 11 a:n mukaisiin kurinpitotoimiin.

Omien aseiden ja patruunoiden käyttö on sallittua; pyydettäessä luvat on esitettävä valvojalle. Haulikot on Nuutissa kielletty. Radalla on ulkokäymälä ja sähköt.

NUUTIN AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

§ 1. Ampumaradalla saavat kilpailujen ja virallisten harjoitusten ulkopuolella harrastaa ampumaurheilua Turun Seudun Ampujat ry:n (TSA) jäsenet ja muut yksityiset henkilöt ja yhdistykset, joille TSA on antanut siihen luvan.

§ 2. Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumaradan alueella on kielletty.

§ 3. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, ettei tuota vahinkoa toisille henkilöille, radalle, ympäristölle eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriötä.

§ 4. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii kilpailuissa ensisijaisesti kilpailun johtaja, harjoituksissa harjoituksen valvoja ja muutoin ampumaradan ratavastaava (Ampumaratalaki 763/2015).

§ 5. Kilpailuun ja joukkoharjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisesti vastuussa tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

§ 6. Radalla saa ampua vain katetusta siihen tarkoitukseen rakennetusta ampumapaikasta. Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on rangaistava teko, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan. Korvausvelvollisuus koskee myös tahattomasti taustavallin yli ammutuista laukauksista aiheutuneita vahinkoja.

§ 7. Maalit on sijoitettava maalitasalle eli enintään 15 m etäisyydelle taustavallista. Ampumapaikan ja maalitasan väliselle alueelle ampuminen on ehdottomasti kielletty kimmokevaaran takia.

§ 8. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-aluee!la liikuttaessa ase on pidettävä lataamattomana ja lukko avattuna, tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetussuojukseen sijoitettuna.

§ 9. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on suojautumattomia henkilöitä.

§ 10. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, muuntaa tai huoltaa vain ne henkilöt, jotka TSA on siihen määrännyt tai oikeuttanut.

§ 11. Yleisö, jolta seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella, saa liikkua vain teillä ja yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen kulissoiduille tai muuten merkityille vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.

TOIMINTA AMPUMARADALLA

Saapuessasi ampumaradalle

  1. Varmistu, että aseesi on lataamaton.
  2. Maksa ratamaksu.
  3. Valmistele ja huolla aseesi turvallisesti ja muita häiritsemättä.
  4. Tarvittaessa avaa rata ja varmistu jarrujen toimivuudesta.
  5. Suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen.

Poistuessasi ampumaradalta

1. Varmistu, että aseesi on lataamaton.

2. Kerää hylsyt ja sijoita ne niille varattuun astiaan, myös .22 LR hylsyt.

3. Laita roskat roska-astioihin (ei hylsyille varattuun astiaan).

4. Paikkaa käyttämäsi taulut tai laita ne roska-astioihin.

5. Mikäli tuot radalle jotakin sinne kuulumatonta, niin vie se lähtiessäsi pois.

  1. Tarvittaessa sulje ja lukitse rata.

Mikali joku ratalaite rikkoutuu käytön aikana, tai havaitset rikkinäisen laitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi ratavastaavalle.

Tämän järjestyssäännön ja oheisten ampuma-aikoja koskevien määräysten sekä muiden ohjeiden rikkoja voidaan poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Rangaistusseuraamuksen laiminlyöjä voidaan määrätä TSA:n hallituksen päätöksellä menettämään yhdistyksen jäsenoikeutensa, tai jollei hän ole TSA:n jäsen, menettämään oikeutensa rata-alueelle pääsyyn. 

Tämän ampumaradan ratavastaava (Ampumaratalaki 76312015 5 §) on Teemu Luotonen, puhelin 040 504 7446 Ja varavastaava Osmo Ahola, puhelin 050 466 0640.

TSA:n hallitus 1.12.2016.

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister