Yhdistys

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister rf, lyhyesti TuKoRes, on nimensä mukaisesti turkulaisissa korkeakouluissa maanpuolustustoimintaa harjoittava yhdistys. Yhdistyksemme toimintaan kuuluvat mm. viikottaiset pistooliammuntavuorot, kurssit ja koulutustilaisuudet, urheilutoimintaa, saunomista ja tutustumiskäyntejä maanpuolustuksellisesti mielenkiintoisiin kohteisiin. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki maanpuolustusasioista kiinnostuneet Turun korkeakouluissa opiskelevat ja työskentelevät. Reserviläisyys ei ole ehto jäsenyydelle!

Jäsenet

TuKoResilla on yli 250 jäsentä – kaikista Turun korkeakouluista. Joukossa on miehiä, naisia, reservin upseereita, aliupseereita, miehistöä sekä inttiä käymättömiä. Yhteistä kaikille on korkeakoulutus ja kiinnostus maanpuolustustyötä kohtaan. TuKoRes voi hyväksyä jäsenekseen Turun seudulla korkeakoulussa opiskelevan tai työskentelevän maanpuolustuksesta kiinnostuneen hyvämaineisen Suomen kansalaisen. Jäsenyyden voi säilyttää opiskelun tai työsuhteen loputtua.

Jäsenmaksu vuonna 2023: 18,50 €

Jäsenlaskun lähettää Suomen Reserviupseeriliitto. Ennen 1.9. liittyneille jäsenmaksu lähetetään postitse kuluvan vuoden aikana. 1.9. ja tämän jälkeen liittyneet maksavat vasta seuraavana vuotena. Tieto päivitetty 3.5.2016.

Kattojärjestöt

TuKoRes kuuluu muiden korkeakouluissa maanpuolustustyötä harjoittavien yhdistysten kanssa Opiskelijoiden Reserviupseeripiiriin (ORUP), joka puolestaan on yksi Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) piireistä. Niinpä TuKoResin jäsenillä on myös kaikki RUL:n tarjoamat jäsenedut, mukaan lukien Reserviläinen-lehti. ORUP on kaiken muun toimintansa ohella erinomainen kanava maanpuolustustyön kehittämiseen enemmän nuorten toiveita vastaavaksi ja se ottaa myös aktiivisesti kantaa moniin maanpuolustustyötä koskeviin kysymyksiin.

TuKoRes on Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) harrastusjärjestö, Åbo Akademin ylioppilaskunnan (Åbo Akademis Studentkår) alayhdistys ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (TUO) kumppaniyhdistys.

“TuKoResin perusajatuksena on pitää hauskaa useimmiten jopa selvin päin.”

– Jäsen 822.

Muuta

Muutitko opiskelupaikan perässä toiselle paikkakunnalle? Piirillämme on opiskelijareserviläisyhdistyksiä jokaisella korkeakoulupaikkakunnalla.

Etkö täytä jäsenyytemme ehtoja, mutta haluaisit silti olla reserviläistoiminnassa? Jos olet upseeri, vaihtoehtoina ovat Turun Reserviupseerit tai Turun Reservimeriupseerit ry. Muille Turun Reservialiupseerit Turun Reserviläiset.

Haluatko vain harrastaa ammuntaa? Esimerkiksi Turun Seudun Ampujat on sinua varten.

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister