Ammunnan säännöt

TuKoResin ammunnassa pätevät säännöt:

§ 1 a. Ampumavuorolle tultaessa ilmoittaudu TuKoResin asevastaavalle. Asevastaava tai joku ampumatoimitsijoista lainaa sinulle aseen, patruunat ja tarvittaessa suojaimet. Älä ota omin lupinesi aseita.
b. Jos käytät omia panoksiasi tai asettasi, muista, että hallussapitoluvan on oltava mukanasi. Luvan esittäminen pyydettäessä on ehtona omien panosten tai aseiden käytölle.

§ 2 Ampumaradan sääntöjä ja / tai johtosääntöä tulee noudattaa. Puolustusvoimien ampumaratojen johtosäännöt ovat sotilaskäskyjen luonteisia, ja niiden rikkominen on Rikoslain 45 luvun § 1:ssä tarkoitettu palvelusrikos. Myös kaikkia asevastaavan käskyjä pitää noudattaa.

§ 3 Radalla ammutaan herrasmiessääntöjen mukaisesti siten, ettei ampumisesta koidu haittaa muille radan käyttäjille. Aseisiin ei saa koskea, jos joku on tauluilla. Tauluille ei saa mennä, mikäli joku ampuu.

§ 4 Aseet otetaan mukaan tauluille mentäessä tai joku jää vartioimaan niitä varkauksien yms. estämiseksi.

§ 5 Ampumavuoro on ehdottomasti päihteetön tilaisuus. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä.

§ 6 Ammunnan turvallisuussäännöt:
1. Käsittele aseita aina kuin ne olisivat ladattuja.
2. Älä koskaan osoita tyhjälläkään aseella ihmisiä.
3. Pidä sormesi liipaisinkaaren ulkopuolella, kunnes olet valmis laukaisemaan aseesi.
4. Ole varma maalistasi ja myös siitä, mitä maalin takana on!

§ 7 Muista tarvittaessa komento SEIS, jos

  1. Tapahtuu vaarantava virhe.
  2. Huomaat ylimääräistä liikettä maalialueella.
  3. Syttyy kulo.
    Kuullessasi huudettavan SEIS toista komento ja keskeytä tulitoimintasi, varmista aseesi sekä pidä se suunnattuna turvalliseen suuntaan odottaen jatko-ohjeita.

§ 8 Jos huomaat jonkun ampujan tekevän vähäisempiä virheitä tai sinulla on muuta turvallisuuteen liittyvää asiaa, kerro siitä asevastaavalle tai ampumatoimitsijalle.

§ 9 Ammunnan jälkeen paikkaa ja viimeisen kierroksen jälkeen palauta taulusi, siivoa ampumapaikkasi hylsyistä, roskista yms., ja palauta ase TuKoResin asevastaavalle. Jos sinulle jäi patruunoita, joihin sinulla ei ole hallussapitolupaa, jätä ne yhdistykselle.

§ 10 Jos on epäselvyyksiä, KYSY äläkä hölmöile. Asevastaavilta ja ampumatoimitsijoilta saa kysyttäessä apua ja neuvoja.

§ 11 a. Ammunnan turvamääräyksiä, näitä sääntöjä tai radan järjestyssääntöjä ja/tai johtosääntöä rikkoneelle tai asevastaavan / valvojan ohjeista piittaamattomalle voidaan rangaistukseksi antaa suullinen huomautus tai kirjallinen varoitus. Turvallisuutta vaarantava jäsen voidaan myös poistaa paikalta.
b. Kirjallisen varoituksen saanut voi vastustaa sitä antamalla varoitukseen johtaneiden tapahtumien kulusta oman kirjallisen selvityksensä yhdistyksen hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa rangaistuksen saamisesta. Hallitus käsittelee selvityksen seuraavassa kokouksessaan ja voi kumota rangaistuksen.
c. Toistuva huomauttamisen tarve johtaa kirjalliseen varoitukseen ja toistuva varoitus (vuoden tai erikseen määritellyn jakson sisällä) voi olla aiempaan käytökseen perustuvana esteenä sisäänpääsylle jatkossa (nk. porttikielto) sekä johtaa yhdistyksen säännöissä § 7.2 mukaiseen erottamiseen yhdistyksestä.

Ampumatoimikunta on hyväksynyt nämä säännöt kokouksessaan 22.8.2023.

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister