aselupaa haettaessa

Aselupaa haettaessa tarvitset

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan kirjallinen perustelu mm. aiemmasta ampumaharrastuksesta, haettavalla aseella tapahtuvasta harrastamisesta (esim. SRA tai IPSC) ja missä se tapahtuisi.
Hakijan on oltava yli 18-vuotias – ERVA-aseiden ja pistoolien kohdalla yli 20-vuotias.

Omaa asetta harkitsevien jäsenten suositellaan pitävän ampumapäiväkirjaa ammuntakerroistaan harrastuksen toteamiseksi. TuKoResin asevastaavat pitävät kirjaa tiistaivuoroilla käyneistä, joten myöhemminkin on mahdollista saada kuittaus käynneistään.
Ampumapäiväkirjoja vastaan yhdistyksen ampuma-asekouluttaja Rami Ojala tai Pekka Tuominen voi kirjoittaa todistuksen ampumaharrastuksesta. Lähetä todistusta varten skannatut ampumapäiväkirjat sähköpostitse.
Haulikolle ja pienoiskiväärille aak:n todistusta ei lain mukaan tarvita.

Pistoolia tai pienoispistoolia varten on harrastuksen oltava kestänyt kaksi vuotta (vähintään kymmenen ampumakertaa), pitkiä aseita haettaessa vuoden (vähintään viisi ampumakertaa tasaisesti jakautuneena). Käyttötarkoituksen ollessa ampumaurheilu on nimettävä joku virallinen laji, jossa järjestetään kilpailuja, esim. SRA. Tarkista ajantasaiset säädökset laista.

(Pienois)pistooli tai (pienois)revolveri (yli 20 patruunan lippaalla)

  • vähintään 10 ampumakertaa 24 kk:n aikana (1. ja viimeisen kerran välissä tuo 24 kk)
  • ei yli 4 kk:n taukoja

Itselataava kivääri yli 10 patruunan lippaalla

  • vähintään 5 ampumakertaa 12 kk:n aikana (1. ja viimeisen kerran välissä tuo 12 kk)
  • ei yli 3 kk:n taukoja

asevastaavat: Eero-Pekka Ilén, Vili Pouta ja Aleksi Elovaara (kirjoittavat valvojan kuittauksia ampumapäiväkirjoihin)

ampuma-asekouluttaja: Rami Ojala, puh. 040 0824537
rami.ojala (ät) gmail.com (kirjoittaa ampuma-asekouluttajan todistuksia poliisille aselupia varten)
Myös Turun Reserviläisten Pekka Tuominen kirjoittaa aak-todistuksia. Yhteystiedot.

Haettaessa lupaa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen on hakijan esitettävä lisäksi todistus jäsenyydestään – pelkkä RUL:n jäsenkortti ei yksinään riitä. Jäsentodistuksesta on käytävä ilmi, että jäsenyys on kestänyt vähintään 12 kk.

Uuden lain myötä mahdolliseksi on myös tullut itselataavan reserviläiskiväärin (erityisen vaarallinen ampuma-ase eli erva) luvan saaminen sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen (sotva) osallistumiseksi. Huomaa, että muilla aseilla tapahtuva reserviläistoiminta perustellaan edelleen ampumaurheiluna (esim. SRA).
Poliisi hankkii Puolustusvoimilta lausunnon, onko hakija sijoituskelpoinen. Hakemuksen liitteiksi tarvitaan lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) antama todistus hakijan osallistumisesta sotva-koulutukseen vähintään kaksi kertaa edeltävän 12 kuukauden aikana ja ampumakokeen hyväksytystä suorittamisesta. Ampumaharjoittelua edellytetään yhteensä vähintään viisi kertaa 12 kuukauden aikana, joista ainakin kahden on täytynyt olla em. MPK:n järjestämää sotva-koulutusta.

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister

%d bloggaajaa tykkää tästä: