Yhdistyksen toimikunnat

TuKoRes ry:ssä on useampi toimikunta, jotka osaltaan vastaavat yhdistyksen toiminnasta. Alla on jokainen toimikunta ja toimikunnan vastuualue esiteltynä. Toimikuntiin voi liittyä milloin vain ottammalla toimikunnan puheenjohtajaan.

Ase ja ampumatoimikunta

Ase- ja ampumatoimikunta vastaa yhdistyksen ampumatoiminnasta, kuten Kupittaan ja Nuutin vuorojen järjestämisestä, sekä uusien jäsenien kouluttamisesta turvalliseen aseenkäsittelyyn. Toimikuntaan kuuluvat yhdistyksen asevastaavat.

Palkitsemistoimikunta

Palkitsemistoimikunta päättää yhdistyksen tai kattoyhdistysten, kuten RUL, ORUP:n tai TYY:n, myöntämien palkintojen esityksistä yhdistyksen aktiivisille toimijoille tai muille, jotka ovat tehneet yhdistyksen eteen arvokasta työtä.

Puheenjohtaja: Sebastian Penttinen

Alumni- ja juhlatoimikunta

Alumni- ja juhlatoimikunnan tehtävänä on ylläpitää yhdistyksen suhteita yhdistyksen alumneihin ja käynnistää yhdistyksen alumnikerhon toiminta, sekä järjestää yhdistyksen vuosijuhlat loka-marraskuussa.

Puheenjohtaja: Kai Kuokkanen

Urheilutoimikunta

Urheilutoimikunta vastaa lenkkien, kuntosalivuorojen, marssien ja saunavuorojen järjestämisestä.

Puheenjohtaja: Kai Kuokkanen

Tapahtumatoimikunta

Tapahtumatoimikunta vastaa TuKoResin tapahtumatarjonnasta ja toiminnan esittelemisestä erilaisissa tapahtumissa.

Puheenjohtaja: Esko Sipiläinen

Viestintätoimikunta

Viestintätoimikunta vastaa TuKoResin tapahtumista ja toiminnasta tiedottamista ja viestimisestä sidosryhmille.

Puheenjohtaja: Esko Sipiläinen

Nettisivutoimikunta

Nettisivutoimikunta vastaa TuKoResin nettisivujen uudistamisesta ja kehittämisestä.

Puheenjohtaja: Esko Sipiläinen

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister