Svenskspråkiga sidor

Från och med hösten 2020 har Åbo Högskolereservister även svenskspråkiga nätsidor. Information kommer härledes att uppdateras både på svenska och finska. Föreningen har redan under flera års tid haft utbildning och evenemang på svenska, t. ex. deltagande på Finlandssvensk Försvarsdag 2019 i Fredrikshamn och skytteutbildning för ämnesföreningar vid Åbo Akademi.

PS. En del av nätsidornas innehåll översätts automatiskt, hoppas du förstår en del språkliga fel.

Vastaa