Mikä TuKoRes on?

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry, lyhyesti TuKoRes, on nimensä mukaisesti turkulaisissa korkeakouluissa maanpuolustustoimintaa harjoittava yhdistys. Tähän toimintaan kuuluvat mm. pistooliammuntavuorot, kurssit ja koulutustilaisuudet, kaikenlainen urheilutoiminta sekä tutustumiskäynnit maanpuolustuksellisesti mielenkiintoisiin kohteisiin. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki Turun korkeakouluissa opiskelevat maanpuolustusasioista kiinnostuneet opiskelijat.

Historiaa

TuKoRes on perustettu jo vuonna 1961 nimellä Turun Korkeakoulujen Reserviupseerit ry. Yhdistyksen jäsenmäärä on näiden 57 toimintavuoden aikana vaihdellut perustamistilaisuuden 67 henkilöstä yli kolmeensataan jäseneen. Jäsenistöön on jo 70-luvun alkupuolelta lähtien hyväksytty myös muita kuin reservin upseereita. Naisjäsenet saivat lopullisen tervetulotoivotuksensa yhdistyksen jäseniksi 80-luvun alussa. Siihen asti he olivat toimineet omana alaosastonaan.

Jäsenet

TuKoResilla on jäseniä kaikissa Turun korkeakouluissa. Joukossa on miehiä, naisia, reservin upseereita, entisiä kirjureita sekä muita eri kansanosien edustajia. Yhteistä kaikille on kuitenkin kiinnostus maanpuolustustyötä kohtaan. TuKoRes voi hyväksyä jäsenekseen Turun seudulla opiskelevan maanpuolustuksesta kiinnostuneen hyvämaineisen Suomen kansalaisen. Jäsenyys säilyy opiskelun loputtua.

Jäsenmaksu vuonna 2018: 16 €

Jäsenlaskun lähettää Suomen Reserviupseeriliitto. Ennen 1.9. liittyneille jäsenmaksu lähetetään postitse kuluvan vuoden aikana. 1.9. ja tämän jälkeen liittyneet maksavat vasta seuraavana vuotena. Tieto päivitetty 3.5.2016.

Toimintaa

Yhdistyksellä on opiskelukausien aikana toimintaa joka viikko. Esimerkkinä mainittakoon viikoittainen ampumavuoro tiistaisin. Ampuminen ei maksa paljon (1. kerta 5 €), ja sekä aseet että koulutuksenkin saa tarvittaessa paikan päältä. Muu toiminta koostuu sekalaisesta joukosta tapahtumia ympäri vuoden. Yhdistys järjestää mm. ekskursioita, jotoksia, teemaluentoja, teatteri-iltoja sekä erilaisia koulutustilaisuuksia. TuKoResin hallitus pyrkii koko ajan keksimään uutta mielenkiintoista tekemistä ja ottaa aina ilolla vastaan jäseniltä tulevia ehdotuksia ja toiveita. Ajankohtaisesta toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen jäsenille tarkoitetulla sähköpostilistalla.

Kattojärjestöt

TuKoRes kuuluu muiden korkeakouluissa maanpuolustustyötä harjoittavien yhdistysten kanssa Opiskelijoiden Reserviupseeripiiriin (ORUP), joka puolestaan on yksi Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) piireistä. Niinpä TuKoResin jäsenillä on myös kaikki RUL:n tarjoamat jäsenedut, mukaan lukien Reserviläinen-lehti. ORUP on kaiken muun toimintansa ohella erinomainen kanava maanpuolustustyön kehittämiseen enemmän nuorten toiveita vastaavaksi ja se ottaa myös aktiivisesti kantaa moniin maanpuolustustyötä koskeviin kysymyksiin.

TuKoRes on Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) alayhdistys ja oli Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (TuKY) harrasteryhmä.

”TuKoResin perusajatuksena on pitää hauskaa useimmiten jopa selvin päin.”

– Jäsen 822.