Yhdistys

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry, lyhyesti TuKoRes, on nimensä mukaisesti turkulaisissa korkeakouluissa maanpuolustustoimintaa harjoittava yhdistys. Tähän toimintaan kuuluvat mm. pistooliammuntavuorot, kurssit ja koulutustilaisuudet, kaikenlainen urheilutoiminta sekä tutustumiskäynnit maanpuolustuksellisesti mielenkiintoisiin kohteisiin. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki Turun korkeakouluissa opiskelevat maanpuolustusasioista kiinnostuneet opiskelijat.

Jäsenet

TuKoResilla on jäseniä kaikissa Turun korkeakouluissa. Joukossa on miehiä, naisia, reservin upseereita, entisiä kirjureita sekä muita eri kansanosien edustajia. Yhteistä kaikille on kuitenkin kiinnostus maanpuolustustyötä kohtaan. TuKoRes voi hyväksyä jäsenekseen Turun seudulla opiskelevan maanpuolustuksesta kiinnostuneen hyvämaineisen Suomen kansalaisen. Jäsenyys säilyy opiskelun loputtua.

Jäsenmaksu vuonna 2018: 16 €

Jäsenlaskun lähettää Suomen Reserviupseeriliitto. Ennen 1.9. liittyneille jäsenmaksu lähetetään postitse kuluvan vuoden aikana. 1.9. ja tämän jälkeen liittyneet maksavat vasta seuraavana vuotena. Tieto päivitetty 3.5.2016.

Kattojärjestöt

TuKoRes kuuluu muiden korkeakouluissa maanpuolustustyötä harjoittavien yhdistysten kanssa Opiskelijoiden Reserviupseeripiiriin (ORUP), joka puolestaan on yksi Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) piireistä. Niinpä TuKoResin jäsenillä on myös kaikki RUL:n tarjoamat jäsenedut, mukaan lukien Reserviläinen-lehti. ORUP on kaiken muun toimintansa ohella erinomainen kanava maanpuolustustyön kehittämiseen enemmän nuorten toiveita vastaavaksi ja se ottaa myös aktiivisesti kantaa moniin maanpuolustustyötä koskeviin kysymyksiin.

TuKoRes on Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) alayhdistys ja oli Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (TuKY) harrasteryhmä.

”TuKoResin perusajatuksena on pitää hauskaa useimmiten jopa selvin päin.”

– Jäsen 822.